Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Elin Eriksen Ødegaard

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (Professor) - Høgskulen på Vestlandet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (Professor) - UiT Norges arktiske universitet

Ødegaard-bilde

Kontaktinfo


Høgskulen på Vestlandet

E-post

UiT Norges arktiske universitet

E-post

Annet

Besøksadresse
elin.eriksen.odegaard@hvl.no

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag

Emner

Barn

Barnehage

Barnekultur

Forskningsveiledning

Livshistorier /narrativer

Lærerutdanningsforskning

Utdanning for bærekraftig utvikling

Utforskning

Land

Kina

Norge

Region

Norden

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Prosjekter

BLU - følgeforskning av barnehagelærerutdanningen

Barns deltakende sirkler

Kultur, dialog og meningsskaping i barnehagen for de yngste

The shaping of professional identities Revisiting critical event narrative inquiry. Arbeid med å utvikle en vitenskapelig antologi redigert av Mette Bøe Lyngstad, Tiri BergesenSchei & Elin Eriksen Ødegaard.Språk:Engelsk

Barnehagen som danningsarena

KINDKNOW - Kindergarten Knowledge Centre for Systemic Research on Diversity and Sustainable Futures

Meningsskaping i barnehagen -Innhold og bruk av barns og voksnes samtalefortellinger

Negotiating neglected narratives Unpacking stories of children and teachers in educational practices

Nordic childhood(s) in Transformation - Methodology for New Knowledge and Understandings in Higher Education, Step I, II, III

Omep; Verdensstudienfor læring og bærekraftig utvikling

Historiske perspektiver - Den norske barnehagen

Meningsskaping i barnehagen – studier av barns og voksnes samtalefortellinger

Fortelling og forhandling – Forskergruppe for ny metodologi i forskning og undervisning

Kunnskapsrike Barnehager - Bergen (KBB). Forskning i partnerskap for kunnskapsutvikling i barnehagesektor

BIN-Norden bok prosjekt

Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena

"Fra kunst til språk - språkstimulerende tiltak med utgangspunkt i kunstopplevelser - og erfaringer rettet mot flerspråklige førskolebarn"

Førskolebarns selviscenesettelser i barnehagen.En studie av identitetsprosesser.

China - Norway project - Research and educational collaboration within Higher Educational Institutions (HEI)

Conditions for children as explorers

Tusen erfaringer søker fortellinger. Dilemmaer og muligheter med fortellingen i barnehagen

Barnehagelærerprofesjonalitet

Læring gjennom veiledning


Forskningsgrupper

Fortelling og forhandling – Forskergruppe for ny metodologi i forskning og undervisning
The glocal teacher
Barnehagepionerne - historiske perspektiver
Barnehagen som (ut)danningsarena - Kindergarten as an arena for cultural formation
Methodologies for Nordic childhood(s) research
Pedagogikk i ny barnehagelærerutdanning -tverrinstitusjonell forskergruppe


Forskningssentre

KINDKNOW - Kindergarten Knowledge Centre for Systemic Research on Diversity and Sustainable Futures