Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Kari Thorkildsen

Kontaktinfo


Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Kinafortellinger

Utvikling av ny tverrfaglig linjemodell på FØU. Kunstfaglig linje.

Hele byen brenner!

Dramafaglige utfordringer førskolelæreren møter i yrket

I knehøgde: Den kulturelle bæremeisen

Drama - Teater - Demokrati

Når førskolelærer bruker drama i barnehagen. Prosjektet bygger på feltarbeid utført sommer og høst 2003

Teaterforskerskole for barn i alderen 7-9 år

Trenger vi hvalsang i førskolelærerutdanningen? Impulser fra en kunstfaglinje

Teater som danning. Kunstfagdidaktiske analyser

IDEA 2001 Bergen

Unntaket og regelen

"Damen i det grønne rommet"

"Tenk hvis!" Festuke for barn i Bergen. Av og med førskolelærerstudenter i klasse 2 H og 2 C.

Lek, spill og deltakende læring.

"IDEA-2001 in Bergen" - a performance

Tusen skulpturer

Vi trenger hvalsang i utdanningen. Utvikling av førskolelærerutdanning med vekt på kunstfag.

Kunstfagdidaktikk - didaktikk på kunstfagas premissar. Forskingsprogram. 2009-2015.

Drama i Bergen i 30 år

"Eventyr på ville veier og det som verre var" Et kulturprosjektet (markering av Unionsoppløsningen)som skal ende ut i en forstilling/installasjon av og med elever og studenter, for elever, hvor en iscenesetter Nonneseterstien ved Store Lungegårdsvannet.

Teater som danning. Delprosjekt: Forskning på bestemte danningsaspekter knyttet til undervisning og relevant forskningsdesign og og bearbeide datainnsamling.

Drama i barnehagen Et prosjekt som tar sikte på å finne ut hvordan førskolelærere i en barnehage anvender drama.


Jon Fosses teateradapsjon av edda-dikt 2017. Kultur-, performativitets-, skule og danningsperspektiv

Reise til de fire verdenshjørner.

Kunstfaglig arbeid i barnehagen. Fagområdet kunst, kultur og kreativitet.

Fortellerreisen Reiser med "Drage reisebyrå" til alle verdensdeler for å høre myter, fortellinger og eventyr.

”Kærlighedsguerillaen” Peter Sabroe Seminariets deltar i Århus festukeprogram med med ”forestillingen” ”Kærlighedsguerillaen”. Århus offisielle festugeprojekt 2004 har tittelen ” Fra Aros med Eros”. Prosjektdeltakerne deltar som kosulenter i prosessen med å utvikle forestillingen.

Kursrekke for omvisere i Bergen Kunstmuseum. "Barn og billedkunstformidling"

Med førskolebarn i utstillingen "Mennesket og tingene", Vestlandske Kunstindustrimuseum

Kunstfaglig arbeid i barnehagen. Fagområdet kunst, kultur og kreativitet.

Seminar Barn og Kunst

Tverrfaglige vurderingsformer i kunstfag - kunstfaglig linje.fremlegg på Nettverksamling om vurderingsformer

"Eventyrlig!" En performativ teaterforestilling

Brødrene Klaus og andre tildragelser.

"Forteller-reisen" -om barnsegne fortellinger

Kursrekke for omvisere i Bergen Kunstmuseum. "Barn og billedkunstformidling"

Med førskolebarn i utstillingen "Mennesket og tingene", Vestlandske Kunstindustrimuseum

Skurkebanden

Fortellinger fra midtens rike

Get2Gether in CREASIA

Mythology, folk tale and story-telling in education and pedagogy

1000 SKULPTURER Et kulturprosjekt hvor musikk- og dramastudenter sammen med elever i grunnskolen utvikler en uteforestilling i Bergen by. Dette er et prosjektarbeid på tvers av kunstfagenes tradisjonelle disiplingrenser innen grunnskolen og lærerutdanningen.

Innspill til rammeplan for ny førskolelærerutdanning.

Linjeorganisert førskolelærerutdanning - med vekt på kunstfag

Når det surrealistiske faller naturlig. Kunstfagenes møte med barns estetiske hverdag.


Forskningsgrupper

Mytologi, eventyr og forteljing i danning og didaktikk
Lek, spill og deltakende læring