Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Mette Bøe Lyngstad

Institutt for kunstfag (Førstelektor) - Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinfo


Høgskulen på Vestlandet

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Fortellerreisen Reiser med "Drage reisebyrå" til alle verdensdeler for å høre myter, fortellinger og eventyr.

Small talk

Juleforestillinger

Møte med legevakten - med rus og psykiatri i fokus

Barnehagelærerprofesjonalitet

1000 SKULPTURER Et kulturprosjekt hvor musikk- og dramastudenter sammen med elever i grunnskolen utvikler en uteforestilling i Bergen by. Dette er et prosjektarbeid på tvers av kunstfagenes tradisjonelle disiplingrenser innen grunnskolen og lærerutdanningen.

Drama i den nye kulturskolen

Unntaket og regelen

Nasjonal nettverksamling for drama og teater i lærerutdanningen

Drama - Teater - Demokrati

Mythology, folk tale and story-telling in education and pedagogy

IDEA 2001 Bergen

”Kærlighedsguerillaen” Peter Sabroe Seminariets deltar i Århus festukeprogram med med ”forestillingen” ”Kærlighedsguerillaen”. Århus offisielle festugeprojekt 2004 har tittelen ” Fra Aros med Eros”. Prosjektdeltakerne deltar som kosulenter i prosessen med å utvikle forestillingen.

Kurs og forlesning med AUGUSTO BOAL

Drama i Bergen i 30 år

Konsortiet Nordranet. Erasmus og mobilitetskonsortium i høyere utdanning som organiserer student- og ansattmobilitet innen drama og teater. Konsortiet er et medlemsnettverk av UiS, Høgskolen på Vestlandet(Bergen) og Høgskolen i Østfold.

"Eventyr på ville veier og det som verre var" Et kulturprosjektet (markering av Unionsoppløsningen)som skal ende ut i en forstilling/installasjon av og med elever og studenter, for elever, hvor en iscenesetter Nonneseterstien ved Store Lungegårdsvannet.

Kulturformidling gjennom drama

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjar folkehelse. Eit utviklingsprosjekt i samarbeid med Hordaland fylkeskommune.

Kulturelt mangfold og etniske minoriteter i barnehage, skole og samfunn.

Fortelling og forhandling – Forskergruppe for ny metodologi i forskning og undervisning

Lek, spill og deltakende læring.

Worshop med studenter i La Paz, Bolivia

Fortellerstund

Drama i den nye kulturskolen

Get2Gether in CREASIA

Kinafortellinger

Skurkebanden

Kafédialog i voksenopplæringen som alternativ metodikk i flerkulturelle danningsprosesser

Elevaktiv læring - dramafagets pedagogiske potensial i møte med undervisningens fagdidaktiske utfordringer

Nasjonal nettverk-konferanse for drama- og teaterfag i høgskole og universitet.

INTERKULTURELL LÆRERKOMPETANSE I KLASSEROMMET – MOTVEKT MOT GRUPPEBASERTE FORDOMMER I SKOLEN?

Teater som danning. Kunstfagdidaktiske analyser

Tusen skulpturer

Fortellerkurs for museumsformidlere

Utforsking av studenters praksisfortellinger ved å ta i bruk teaterformen Forumteater

Elevaktiv læring - dramafagets pedagogiske potensial i møte med undervisningens fagdidaktiske utfordringer

Teaterproduksjon

Kommunikasjonskurs for videreutdanning i psykisk helsearbeid


Forskningsgrupper

Mytologi, eventyr og forteljing i danning og didaktikk
Lek, spill og deltakende læring
Forskningsgruppen for studier av mangfold og integrering
Fortelling og forhandling – Forskergruppe for ny metodologi i forskning og undervisning