Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Inger Elin Lilland

Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking (Førstelektor) - Høgskulen på Vestlandet

Lilland-bilde

Kontaktinfo


Høgskulen på Vestlandet

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

COMPARE - Comparative perspectives in education in Southern Africa and Northern Europe

Fake news i utdanning

Hvordan kan barn gjennom deltagelse i og observasjon av daglige omgivelser tilegne seg kunnskaper om geometri?

NordiskMatematikkUndervisningsSamarbeide(NOMUS)

Læringssamtalen i matematikkfagets praksis (LIMP)

Teamarbeid i praksisopplæringen

Learning about teaching argumentation for critical mathematics education in multilingual classrooms

Hvordan regning i andre fag kan få betydning i matematikkfagets praksis. a. Stimulering til kritisk refleksjon og læring i matematikkfaget Delprosjektet er rettet inn mot samspillet i matematikkfagets praksis og studenters profesjonaliseringsprosess. b. Betydningen av regning som grunnleggende ferdighet Her spør jeg om hvordan matematikkfaget kan trekke veksler på å arbeide med regning i alle fag og vice versa. a og b studeres hver for seg og i sammenheng.

Teaching indices as mathematical models and as entry points to critical discussions - Design and research of a teaching toolkit to be used in teacher education- international perspective

Læringssamtalen i matematikkfagets praksis

Matematikk og lyrikk

Matematikk i barnehagen

Teacher students in Mathematics - Mobility and collaboration between Bergen and Copenhagen (NOTED)

Erasmus + exchange project for master students in mathematics education and employees from the mathematics and the sciences departments (Western Norway University of Applied Sciences and University of Pristina, Kosovo)

Teaching and learning about indices and their application in society

Utprøvende samarbeid, skole- lærerutdanning, for å heve kvaliteten ved lærerutdanningens praksis

Læringssamtalen i matematikkfagets praksis. Praksisnære læringsfelleskap


Forskningsgrupper

Læringssamtalen i matematikkfagets praksis (LIMP)
Critical perspectives on mathematics education
Kritisk demokratisk danning - Lived Democracy