Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Bjørg Oddrun Hallås

Institutt for idrett, kosthald og naturfag (Dosent) - Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinfo


Høgskulen på Vestlandet

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Prosjekter

Landscapes and Beings in Formative Practices

Folkehelse og nærmiljøkvaliteter: - helsefremmende nærmiljøkvaliteter for SFO

Undervisningspraksis og lærerprofesjonalitet

Praktisk-estetiske fag i skole og lærerutdanning

Outdoor Education - didactic practices

Physical education in Norway

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjar folkehelse. Eit utviklingsprosjekt i samarbeid med Hordaland fylkeskommune.

Friluftslivsundervisning – didaktisk praksis og undervisningsmetodikk

Bruk av uteskole i forebyggende og helsefremmende arbeid

Blågrønne strukturer - Arenaer for danning, didaktiske praksiser.

KROPPSØVING

De praktisk-estetiske fagene på barnetrinnet. Ferdigheter, kunnskap og danning - eller "blot til Lyst"?

Forskningsgruppen: Danning - natur, kropp, bevegelse

Partnerskapsskoleprosjektet (2016-2020) er et samarbeid mellom: Bergen kommune, Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, Fagavdeling skole og Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI, studiested: Bergen)

China - Norway project - Research and educational collaboration within Higher Educational Institutions (HEI)

Paraplyprosjektet: Danningsperspektiver: kroppsøving, fysisk fostring og idrett

Grunnleggende ferdigheter i alle fag

Nature in Children’s Literature and Culture (NaChiLitCul)

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. Forprosjekt med kunnskapsoversikt, pilotstudie og utvikling av forskingsprosjekt.

Mytologi og eventyr som inngang til didaktiske praksiser i de praktiske og estetiske fagene.

"Å bruke kroppen - et miljøvennlig alternativ for deg og miljøet"

Mythology, folk tale and story-telling in education and pedagogy

Jon Fosses teateradapsjon av edda-dikt 2017. Kultur-, performativitets-, skule og danningsperspektiv

Paraplyprosjektet: Naturen som danningsarena


Forskningsgrupper

Grunnleggende ferdigheter i alle fag
Naturen som danningsarena
Mytologi, eventyr og forteljing i danning og didaktikk
Methodologies for Nordic childhood(s) research
The glocal teacher
Danning - natur, kropp, bevegelse
NaChiLitCul - Nature in Children’s Literature and Culture
Danningsperspektiver - kroppsøving, fysisk fostring og idrett


Forskningssentre

Senter for utdanningsforskning (SUF)