Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Bjørg Oddrun Hallås

Institutt for idrett, kosthald og naturfag (Dosent) - Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinfo


Høgskulen på Vestlandet

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Prosjekter

Nature in Children’s Literature and Culture (NaChiLitCul)

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. Forprosjekt med kunnskapsoversikt, pilotstudie og utvikling av forskingsprosjekt.

Paraplyprosjektet: Danningsperspektiver: kroppsøving, fysisk fostring og idrett

"Å bruke kroppen - et miljøvennlig alternativ for deg og miljøet"

De praktisk-estetiske fagene på barnetrinnet. Ferdigheter, kunnskap og danning - eller "blot til Lyst"?

Folkehelse og nærmiljøkvaliteter: - helsefremmende nærmiljøkvaliteter for SFO

Friluftslivsundervisning – didaktisk praksis og undervisningsmetodikk

Partnerskapsskoleprosjektet (2016-2020) er et samarbeid mellom: Bergen kommune, Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, Fagavdeling skole og Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI, studiested: Bergen)

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjar folkehelse. Eit utviklingsprosjekt i samarbeid med Hordaland fylkeskommune.

Mythology, folk tale and story-telling in education and pedagogy

Outdoor Education - didactic practices

China - Norway project - Research and educational collaboration within Higher Educational Institutions (HEI)

Jon Fosses teateradapsjon av edda-dikt 2017. Kultur-, performativitets-, skule og danningsperspektiv

Landscapes and Beings in Formative Practices

Bruk av uteskole i forebyggende og helsefremmende arbeid

Paraplyprosjektet: Naturen som danningsarena

Undervisningspraksis og lærerprofesjonalitet

Blågrønne strukturer - Arenaer for danning, didaktiske praksiser.

Forskningsgruppen: Danning - natur, kropp, bevegelse

Praktisk-estetiske fag i skole og lærerutdanning

Grunnleggende ferdigheter i alle fag

Mytologi og eventyr som inngang til didaktiske praksiser i de praktiske og estetiske fagene.

Physical education in Norway

KROPPSØVING


Forskningsgrupper

Danningsperspektiver - kroppsøving, fysisk fostring og idrett
Naturen som danningsarena
The glocal teacher
Mytologi, eventyr og forteljing i danning og didaktikk
Methodologies for Nordic childhood(s) research
Danning - natur, kropp, bevegelse
Grunnleggende ferdigheter i alle fag
NaChiLitCul - Nature in Children’s Literature and Culture


Forskningssentre

Senter for utdanningsforskning (SUF)