Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Bjørg Oddrun Hallås

Institutt for idrett, kosthald og naturfag (Dosent) - Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinfo


Høgskulen på Vestlandet

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Prosjekter

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. Forprosjekt med kunnskapsoversikt, pilotstudie og utvikling av forskingsprosjekt.

Folkehelse og nærmiljøkvaliteter: - helsefremmende nærmiljøkvaliteter for SFO

"Å bruke kroppen - et miljøvennlig alternativ for deg og miljøet"

Blågrønne strukturer - Arenaer for danning, didaktiske praksiser.

Bruk av uteskole i forebyggende og helsefremmende arbeid

Undervisningspraksis og lærerprofesjonalitet

Grunnleggende ferdigheter i alle fag

Mythology, folk tale and story-telling in education and pedagogy

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjar folkehelse. Eit utviklingsprosjekt i samarbeid med Hordaland fylkeskommune.

Paraplyprosjektet: Naturen som danningsarena

Physical education in Norway

Friluftslivsundervisning – didaktisk praksis og undervisningsmetodikk

Jon Fosses teateradapsjon av edda-dikt 2017. Kultur-, performativitets-, skule og danningsperspektiv

De praktisk-estetiske fagene på barnetrinnet. Ferdigheter, kunnskap og danning - eller "blot til Lyst"?

Landscapes and Beings in Formative Practices

Forskningsgruppen: Danning - natur, kropp, bevegelse

Paraplyprosjektet: Danningsperspektiver: kroppsøving, fysisk fostring og idrett

China - Norway project - Research and educational collaboration within Higher Educational Institutions (HEI)

Mytologi og eventyr som inngang til didaktiske praksiser i de praktiske og estetiske fagene.

Partnerskapsskoleprosjektet (2016-2020) er et samarbeid mellom: Bergen kommune, Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, Fagavdeling skole og Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI, studiested: Bergen)

KROPPSØVING

Praktisk-estetiske fag i skole og lærerutdanning

Nature in Children’s Literature and Culture (NaChiLitCul)

Outdoor Education - didactic practices


Forskningsgrupper

Danning - natur, kropp, bevegelse
Naturen som danningsarena
The glocal teacher
NaChiLitCul - Nature in Children’s Literature and Culture
Danningsperspektiver - kroppsøving, fysisk fostring og idrett
Methodologies for Nordic childhood(s) research
Grunnleggende ferdigheter i alle fag
Mytologi, eventyr og forteljing i danning og didaktikk


Forskningssentre

Senter for utdanningsforskning (SUF)