Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   Bjørg Oddrun Hallås

Contact information


Other

Academic disciplines

Subjects


Main scientific works

Link to main publications

Projects

Friluftslivsundervisning – didaktisk praksis og undervisningsmetodikk

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjar folkehelse. Eit utviklingsprosjekt i samarbeid med Hordaland fylkeskommune.

Didaktiske praksiser i lærerutdanning, kultur og idrett

China - Norway project - Research and educational collaboration within Higher Educational Institutions (HEI)

KROPPSØVING

Paraplyprosjektet: Naturen som danningsarena

Praktisk-estetiske fag i skole og lærerutdanning

Grunnleggende ferdigheter i alle fag

Mytologi og eventyr som inngang til didaktiske praksiser i de praktiske og estetiske fagene.

Virtuality and Physical Education

Outdoor Education - didactic practices

Mythology, folk tale and story-telling in education and pedagogy

Jon Fosses teateradapsjon av edda-dikt 2017. Kultur-, performativitets-, skule og danningsperspektiv

Nature in Children’s Literature and Culture (NaChiLitCul)

Landscapes and Beings in Formative Practices

Blågrønne strukturer - Arenaer for danning og didaktisk praksis.

De praktisk-estetiske fagene på barnetrinnet. Ferdigheter, kunnskap og danning - eller "blot til Lyst"?

Undervisningspraksis og lærerprofesjonalitet

Bruk av uteskole i forebyggende og helsefremmende arbeid

Paraplyprosjektet: Danningsperspektiver: kroppsøving, fysisk fostring og idrett

Physical education in Norway

Folkehelse og nærmiljøkvaliteter: - helsefremmende nærmiljøkvaliteter for SFO

"Å bruke kroppen - et miljøvennlig alternativ for deg og miljøet"

Forskningsgruppen: Danning - natur, kropp, bevegelse

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. Forprosjekt med kunnskapsoversikt, pilotstudie og utvikling av forskingsprosjekt.

Partnerskapsskoleprosjektet (2016-2020) er et samarbeid mellom: Bergen kommune, Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, Fagavdeling skole og Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI, studiested: Bergen)


Research Groups

Mytologi, eventyr og forteljing i danning og didaktikk
The glocal teacher
NaChiLitCul - Nature in Children’s Literature and Culture
Naturen som danningsarena
Grunnleggende ferdigheter i alle fag
Danningsperspektiver - kroppsøving, fysisk fostring og idrett
Methodologies for Nordic childhood(s) research
Danning - natur, kropp, bevegelse


Research centres

Senter for utdanningsforskning (SUF)