Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Kari Steen-Johnsen

Institutt for samfunnsforskning (Forsker) - Institutt for samfunnsforskning

Steen-Johnsen-bilde

Kontaktinfo


Institutt for samfunnsforskning

E-post

Annet

Privat e-post

Hjemmeside
Personlig nettside

Bakgrunn

Min viktigste satsning for øyeblikket er prosjektet "Social media and the new public sphere - consequences for democracy and citizenship", finansiert av NFR. I dette prosjektet kombinerer vi nettdata med institusjons- og surveydata for å analysere hvordan deltagelse i det nye digitaliserte offentlige rommet foregår, og hvilke maktrelasjoner det medfører. I denne sammenhengen er jeg spesielt opptatt av hvilke betingelser sosiale medier skaper for sivil og politisk mobilisering. Jeg er også involvert i et delprosjekt knyttet til transnasjonalitet og bruk av sosiale medier. Jeg er knyttet til Senter for forskning om sivilsamfunn og frivillig sektor, der jeg har arbeidet med konsekvenser av nettverkssamfunnet for frivillige organisasjoner. Endring i sivilsamfunnet har dannet fokus for mitt forskningsarbeid over tid. Spesielt har jeg vært interessert i endringer i lokale sivile felleskap og i hvordan frivillige organisasjoner utvikler seg i lys av samfunnsendring. Blant annet har jeg gjort studier av betydningen av profesjonaliserings- og markedsgjøringsprosesser innenfor nasjonale idrettsorganisasjoner, og hvordan slike prosesser påvirker ledelse og styring.

Norsk CV

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Frivillige organisasjoner

Organisasjonsteori

Politisk deltagelse

Sivilsamfunn

Sosial kapital

Sosiale medier


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner