Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Arne Linløkken

Institutt for bioteknologi (Førsteamanuensis) - Høgskolen i Innlandet

Kontaktinfo


Høgskolen i Innlandet

E-post

Telefon
62517869

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Sik, lagesild og gjedde i Osensjøen - utviklings trender

Molekylær- og evolusjonærøkologi: bruk av qPCR og "next generation sequencing" (NGS) til arts- og individsbestemmelse av viltprøver

Overvåking av Flakstadelva, Hedmark

Om kvikksølvkonsentrasjon i fisk, og hva skjer i fisken?

Sammenlikning av genetisk variasjon hos villfisk og settefisk

Analyser av fiskemateriale fra Espedalsvatnet

Ørret fra tilløpsbekker til Glomma – når går de ut i elva?

Ekkoloddregistrering av fisk i innsjøer

Utvikling av overvåkingsmetoder for fisk i store innsjøer

Utvikling av styringsteknologi for kalkdosering og overvåking av kalkingsprosjektet i Flakstadelva Fiskeundersøkelser

Improved moose-forest management though the use of DNA technology

Fiskeundersøkelse i Osensjøen

Effekter av kalking i typiske flerartssamfunn i to østnorske skogsvatn

Effekter av klimaendringene på fiskebestander i de frie vannmasser

Tiltak for å bevare elvemuslingbestanden i Gjerda, Våler og Åsnes kommuner

Bioteknologiske metoder i forvaltning av biologisk mangfold

Genetisk varisjon og struktur hos vilrein i Rondane og Snøhetta

Undersøkning av aktivitet och næringsupptak hos abborre och mørt vid olika temperaturer och tetheter.

Rekruttering av ørret i tilløpsvassdrag til Mjøsa

Genetisk variasjon i storsalamander populasjoner

Temperatureffekter på rekruttering og vekst hos abbor og mort i fire innsjøer i Stnge og Løten

Kvikksølv i fiskekjøtt og -lever og effekter av kvikksølv på enzymaktiviteten

Fiskeressurs som grunnlag for næringsutvikling

Effekter av klimaendringene på fiskebestander i de frie vannmasser

Rekruttering og vekst hos abbor og mort relatert til vanntemperatur i seks innsjøer nær Hamar

Mikrosatellitt analyser av ørret fra Hunderfossen settefiskanlegg og fra gjenfanget settefisk og villfisk fra Vorma, Eidsvold kommune, Akershus

Genetisk variasjon hos settefisk og villfisk fra Glommavassdraget

Mellomskarvens byttedyrvalg basert på gulpeboller