Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Arne Linløkken

Institutt for bioteknologi (Førsteamanuensis) - Høgskolen i Innlandet

Kontaktinfo


Høgskolen i Innlandet

E-post

Telefon
62517869

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Temperatureffekter på rekruttering og vekst hos abbor og mort i fire innsjøer i Stnge og Løten

Kvikksølv i fiskekjøtt og -lever og effekter av kvikksølv på enzymaktiviteten

Undersøkning av aktivitet och næringsupptak hos abborre och mørt vid olika temperaturer och tetheter.

Improved moose-forest management though the use of DNA technology

Bioteknologiske metoder i forvaltning av biologisk mangfold

Sik, lagesild og gjedde i Osensjøen - utviklings trender

Om kvikksølvkonsentrasjon i fisk, og hva skjer i fisken?

Effekter av klimaendringene på fiskebestander i de frie vannmasser

Tiltak for å bevare elvemuslingbestanden i Gjerda, Våler og Åsnes kommuner

Rekruttering og vekst hos abbor og mort relatert til vanntemperatur i seks innsjøer nær Hamar

Molekylær- og evolusjonærøkologi: bruk av qPCR og "next generation sequencing" (NGS) til arts- og individsbestemmelse av viltprøver

Fiskeressurs som grunnlag for næringsutvikling

Fiskeundersøkelse i Osensjøen

Genetisk varisjon og struktur hos vilrein i Rondane og Snøhetta

Sammenlikning av genetisk variasjon hos villfisk og settefisk

Ørret fra tilløpsbekker til Glomma – når går de ut i elva?

Overvåking av Flakstadelva, Hedmark

Utvikling av styringsteknologi for kalkdosering og overvåking av kalkingsprosjektet i Flakstadelva Fiskeundersøkelser

Rekruttering av ørret i tilløpsvassdrag til Mjøsa

Effekter av kalking i typiske flerartssamfunn i to østnorske skogsvatn

Utvikling av overvåkingsmetoder for fisk i store innsjøer

Effekter av klimaendringene på fiskebestander i de frie vannmasser

Genetisk variasjon hos settefisk og villfisk fra Glommavassdraget

Analyser av fiskemateriale fra Espedalsvatnet