Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Anne Marit Vesteraas Danbolt

Institutt for humanistiske fag (Dosent) - Høgskolen i Innlandet

Kontaktinfo


Høgskolen i Innlandet

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Teacher education and transition from early childhood education to school

Teacher Education South North

Inclusive science teaching in multilingual classrooms - a design study

Norskfaget på ungdomstrinnet etter L97 - Lærersynspunkter på og -erfaringer med arbeidet med lesing, skriving og litteratur

NOMA Master in Education - Literacy and Learning

Klasseromskulturer for språklæring

Diversitet i lærerutdanningene (DILUT)

Å lære av hverandre. Om kommunikasjon mellom nyankomne flyktningfamilier og ulike kommunale instanser

Forskningsbasert evaluering av Oslo kommunes prosjekt "Tilpasset norskopplæring med felles læreplan i norsk - likeverdig utdanning i praksis" og kompetanseutvikling vedrørende forsterket tilpasset norskopplæring

Litterasitetspraksiser i tospråklige familier

Å være gode språklige forbilder i barnehagen -barnehagelæreres refleksjoner om arbeid med andrespråk

Kvalitetssikring av læringsutbyttet i norsk skriftlig (KAL-prosjektet)

Inn i skrifta. Sju filmer om lese- og skriveopplæring.

Kompetanseheving i Oslo kommune - barns språkutvikling og språkarbeid i barnehagene

Literacy Education in Multilingual Settings - A NORPART project

Home-School relations and the role of indigenous knowledge in early literacy instruction. A case study among parents and teachers at a primary school in the Lusaka region in Zambia

Utvikling av språklig bevissthet i flerspråklige elevgrupper

Barnehagelæreres utvikling av språkdidaktisk profesjonskompetanse


Forskningsgrupper

Begynneropplæring
Andrespråksdidaktikk. Nasjonale og globale perspektiver
Norsk som andrespråk: andrespråksdidaktikk 2017-2018