Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Arild Granerud

Institutt for helsefag (Førsteamanuensis) - Høgskolen i Innlandet

Det helsevitenskapelige fakultet (Førstelektor) - Universitetet i Stavanger

Kontaktinfo


Høgskolen i Innlandet

E-post

Annet

Besøksadresse
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for folkehelsefag 2418 Elverum tlf: +47 62430309 mob: +4797067220

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Sykepleievitenskap

Emner

Kvalitative forskningsmetoder

Psykisk helse / mental helse

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Prosjekter

Management of patients with outpatient commitment in the mental health services

Recovery oriented green care services (ROGCS)

Fritt behandlingsvalg i psykisk helsefeltet , dilemmaer og nye muligheter ved utvikling av medisinfrie tilbud sett i lys av et personorientert perspektiv i spennet mellom faglig forsvarlighet og en recoveryorientert praksis. • Dette prosjektet ønsker å beskrive og utdype et utsnitt av det menings- og kunnskapsgrunnlaget som i dag eksisterer hos sentrale aktører i psykisk helsefeltet knyttet til spørsmålet om valgfrihet. I lys av den nasjonale prosessen om å styrke selvbestemmelse.

De nye naboene : hvordan blir psykiatriske langtidspasienter mottatt i nærmiljøet når de etablerer seg i egne boliger?

Mennesker med psykiske lidelser og sosial integrering - metodeutvikling innen kommunalt psykisk helsearbeid.

Helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet