Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Thomas Nordahl

Institutt for kommunikasjon og kultur (Professor ii) - Handelshøyskolen BI

Senter for praksisrettet utdanningsforskning (Professor) - Høgskolen i Innlandet

Kontaktinfo


Høgskolen i Innlandet

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Implementering av LP-modellen i Danmark

Lærende regioner

Evaluering av LP-modellen (LP1)

Bedre læringsmiljø - handlingsrettet veileder

Bruk av digitale verktøy - eleven som aktiv kunnskapsprodusent

Speed-prosjektet

Evaluering av LP-modellen Norge (LP6)

Porsgrunn kommune: Klart vi kan

Bedre læringsmiljø - handlingsrettet veileder

"Kvaliøs" Kvalitet i grunnskolen i Indre Østfold.

Kjennetegn på skoler med lav forekomst av atferdsproblemer

Det må være rom for begge deler – et skolebasert utviklingsarbeid

Evaluering av LP-modellen Norge (LP-2)

Evaluering av implementering av LP-modellen i danske barnehager

Tilpasset opplæring og pedagogisk praksis

Evaluering av LP-modellen 4

Veileder for utvikling av sosial kompetanse

Gjennomføring av to kvantitative spørreundersøkelser i perioden 2007 - 2010 : del III

Gutter i skolen - Vardal ungdomsskolekrets

Evaluering av LP-modellen Norge (LP 5)

Intervju av barn i barnehage ved bruk av lyd, bilde, animasjoner og spill.

Skoler med små kjønnsforskjeller

Læringsmiljø og pedagogisk analyse (LP)

Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte

Med rom for alle og blikk for den enkelte

Veileder for utvikling av sosial kompetanse

Evaluering av Kunnskapsløftet

"Det er fedt" - et frivillig 11- skoleår?

Læringsmiljø Hadeland

Evaluering av LP-modellen Norge (LP3)

Evaluering av LP-modellen (LP3)

Evaluering av LP-modellen Norge (LP2)

Undervisning, læringsmiljø og læringsutbytte


Forskningsgrupper

Senter for praksisrettet utdanningsforskning