Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Thomas Nordahl

Institutt for kommunikasjon og kultur (Professor ii) - Handelshøyskolen BI

Senter for praksisrettet utdanningsforskning (Professor) - Høgskolen i Innlandet

Kontaktinfo


Høgskolen i Innlandet

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Evaluering av LP-modellen (LP1)

Intervju av barn i barnehage ved bruk av lyd, bilde, animasjoner og spill.

Implementering av LP-modellen i Danmark

"Kvaliøs" Kvalitet i grunnskolen i Indre Østfold.

Veileder for utvikling av sosial kompetanse

Evaluering av LP-modellen Norge (LP2)

Læringsmiljø og pedagogisk analyse (LP)

Porsgrunn kommune: Klart vi kan

Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte

Tilpasset opplæring og pedagogisk praksis

Evaluering av LP-modellen Norge (LP3)

Gjennomføring av to kvantitative spørreundersøkelser i perioden 2007 - 2010 : del III

Evaluering av Kunnskapsløftet

Evaluering av implementering av LP-modellen i danske barnehager

Bruk av digitale verktøy - eleven som aktiv kunnskapsprodusent

Skoler med små kjønnsforskjeller

Hva spiller mest inn på skoleprestasjoner?

Bedre læringsmiljø - handlingsrettet veileder

Evaluering av LP-modellen Norge (LP 5)

Evaluering av LP-modellen 4

Evaluering av LP-modellen Norge (LP6)

Lærende regioner

Gutter i skolen - Vardal ungdomsskolekrets

Kjennetegn på skoler med lav forekomst av atferdsproblemer

Det må være rom for begge deler – et skolebasert utviklingsarbeid

Evaluering av LP-modellen Norge (LP-2)

"Det er fedt" - et frivillig 11- skoleår?

Veileder for utvikling av sosial kompetanse

Med rom for alle og blikk for den enkelte

Evaluering av LP-modellen (LP3)

Speed-prosjektet

Læringsmiljø Hadeland

Bedre læringsmiljø - handlingsrettet veileder

Undervisning, læringsmiljø og læringsutbytte


Forskningsgrupper

Senter for praksisrettet utdanningsforskning