Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Thomas Nordahl

Institutt for kommunikasjon og kultur (Professor ii) - Handelshøyskolen BI

Senter for praksisrettet utdanningsforskning (Professor) - Høgskolen i Innlandet

Kontaktinfo


Høgskolen i Innlandet

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Intervju av barn i barnehage ved bruk av lyd, bilde, animasjoner og spill.

Evaluering av LP-modellen Norge (LP 5)

Kjennetegn på skoler med lav forekomst av atferdsproblemer

Tilpasset opplæring og pedagogisk praksis

Evaluering av implementering av LP-modellen i danske barnehager

Evaluering av LP-modellen (LP3)

Evaluering av LP-modellen 4

Bedre læringsmiljø - handlingsrettet veileder

Evaluering av Kunnskapsløftet

Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte

"Kvaliøs" Kvalitet i grunnskolen i Indre Østfold.

Evaluering av LP-modellen Norge (LP-2)

Implementering av LP-modellen i Danmark

Det må være rom for begge deler – et skolebasert utviklingsarbeid

Speed-prosjektet

Bedre læringsmiljø - handlingsrettet veileder

Skoler med små kjønnsforskjeller

Evaluering av LP-modellen Norge (LP2)

Gjennomføring av to kvantitative spørreundersøkelser i perioden 2007 - 2010 : del III

Evaluering av LP-modellen Norge (LP3)

"Det er fedt" - et frivillig 11- skoleår?

Evaluering av LP-modellen Norge (LP6)

Læringsmiljø og pedagogisk analyse (LP)

Med rom for alle og blikk for den enkelte

Læringsmiljø Hadeland

Evaluering av LP-modellen (LP1)

Lærende regioner

Gutter i skolen - Vardal ungdomsskolekrets

Bruk av digitale verktøy - eleven som aktiv kunnskapsprodusent

Veileder for utvikling av sosial kompetanse

Veileder for utvikling av sosial kompetanse

Porsgrunn kommune: Klart vi kan

Undervisning, læringsmiljø og læringsutbytte


Forskningsgrupper

Senter for praksisrettet utdanningsforskning