Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Knut Holter

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag (Professor) - VID vitenskapelige høgskole

Holter-bilde

Kontaktinfo


VID vitenskapelige høgskole

E-post

Annet

Besøksadresse
VID Misjonshøgskolen, Misjonsmarka 12, 4024 Stavanger

Samarbeidsrelasjoner
Extraordinary Professor Stellebosch University, Sør-Afrika

Hjemmeside
Personlig nettside

Bakgrunn

Jeg har min forskerutdanning (doktorgrad i bibelvitenskap) fra Universitetet i Oslo (1993), og har de siste 25 årene primært forsket på afrikanske tolkningsstrategier i forhold til Bibelen.

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Teologi og religionsvitenskap

Emner

Region

Afrika

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Søk i eksterne biblioteksdatabaser

ORIA