Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Kari Storstein Haug

Senter for misjon og globale studier (Professor) - VID vitenskapelige høgskole

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag (Professor) - VID vitenskapelige høgskole

Haug-bilde

Kontaktinfo


VID vitenskapelige høgskole

E-post

VID vitenskapelige høgskole

E-post

Annet

Bakgrunn

Jeg har primært min undervisnings- og forskningserfaring fra Thailand og Norge. I min forskning har jeg arbeidet mye med kvalitative metoder og gjort flere feltarbeid. Forskningen min er konsentrert om fire tematiske hovedområder. For det første, interreligiøs dialog og hermeneutikk med et spesielt fokus på bruk og tolkning av religiøse tekster. For det andre, hvordan kristendommen forhandler og tar form i møte med ulike religiøse og kulturelle kontekster. For det tredje, religionens betydning i migrasjonsprosesser, med særlig vekt på migrasjon og teologi. For det fjerde, trosopplæring i lys av religiøst og kulturelt mangfold. Jeg har omfattende veiledningserfaring på Bachelor, Master og PhD-nivå og er programansvarlig for PhD-programmet i teologi og religion. Ellers er jeg leder for forskningsgruppen MIGREL (Migrasjon, religion og interkulturelle relasjoner).

Vitenskapsdisipliner

Teologi og religionsvitenskap

Emner

Kontekstualisering

Migrasjonsteologi

Misjonsteologi

Religion og migrasjon

Religionsdialog

Religionsmøte

Thaibuddhisme

Thaikristendom

Trosopplæring

Land

Norge

Thailand

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer