Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Knut Alfsvåg

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag (Professor) - VID vitenskapelige høgskole

Alfsvåg-bilde

Kontaktinfo


VID vitenskapelige høgskole

E-post

Annet

Privat e-post

Hjemmeside
Personlig nettside

Bakgrunn

Cand. theol. MF 1980. Prakticum 1981. Feltprest 1982. Misjonsprest NMS, tjeneste i Japan 1986-1999, lærer/professor i kirkehistorie ved Kobe Lutheran Theological Seminary fra 1989. Førsteamanuensis (vikar) ved MHS fra 1999, førsteamanuensis i systematisk teologi fra 2005, professor fra 2009. Har arbeidet med sysemtatisk-teologiske og teologi- og idehistoriske emner knyttet til gudserkjennelse og teologisk metode, særlig knyttet til reformasjonen og nyere tid.

Vitenskapsdisipliner

Idéhistorie

Teologi

Emner

Gud

Modernitet og postmodernitet

Reformasjonen

Vitenskapsteori

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Søk i eksterne biblioteksdatabaser

ORIA
NORART