Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Karette Stensæth

Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi (Professor) - Norges musikkhøgskole

Stensæth-bilde

Kontaktinfo


Norges musikkhøgskole

E-post

Annet

Besøksadresse
kst@nmh.no

Bakgrunn

Leiar for CREMAH (Centre for Research in Music and Health) frå og med august 2017. Før det tilsett som koordinator for CREMAH (tidlegare heitande Senter for musikk og helse) frå oppstarten i 2008 med utvikling av web-sider og forskingsprosjekt. Ulike undervisings- og foredragsoppdrag om musikkterapi og mellom musikk og helse. Diverse oppdrag som sensor og rettleiar på alle nivå (bachelor, master- og ph.d.). Erfaring med kommisjonsarbeid (inkl. doktor- og mastergrad, samt for opprykk og tilsetting). Med post doc stilling i det interdisiplinære forskingsprojektet RHYME inkluderer kompetanseområdet teori og praktisk erfaring med utvikling av teknologi og design for familiar med funksjonshemma barn. Lang erfaringskompetanse som musikkterapeut med barn og unge med samansette vanskar. Illustratør i bladet Musikkterapi frå 1998. Erfaring som amatørmusikar.

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Musikkterapi

Emner

Akademisk skriving

Improvisasjon

Kreativ kommunikasjon

Kvalitativ forskningsmetode

Musikk og helse

Musikkteknologi

Musikkterapi

Web

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner