Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Christine Lindstrøm

Institutt for pedagogikk og livslang læring (Førsteamanuensis) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (Førsteamanuensis) - OsloMet - storbyuniversitetet

Lindstrøm-bilde

Kontaktinfo


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post

OsloMet - storbyuniversitetet

E-post

Telefon
+47 67 23 75 42

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner

Prosjekter

ProLab for DynSys

Flipped Classroom in Norwegian Science Teacher Education - Development and Evaluation

Evalueringsmetoder for studentaktiv undervisning

Digitale verktøy for økt arbeidslivsrelevans i matteknologisk utdanning (DigiMat)


Forskningsgrupper

Ingeniørdidaktikk

Søk i eksterne biblioteksdatabaser

ORIA
NORART