Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Mary Kalfoss

Fakultet for helsefag (Professor) - VID vitenskapelige høgskole

Kalfoss-bilde

Kontaktinfo


VID vitenskapelige høgskole

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emner

Etikk

Forskningsetik

Helserelatert livskvalitet

Kroniske lidelser

Lindrende behandling

Livskvalitet

Palliasjon

Land

Canada

USA

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Søk i eksterne biblioteksdatabaser

ORIA
PUBMED
NORART