Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Eva Langeland

Institutt for helse- og omsorgsvitskap (Professor) - Høgskulen på Vestlandet

Institutt for helse- og omsorgsvitskap (Førsteamanuensis) - Høgskulen på Vestlandet

Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag (Professor) - Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinfo


Høgskulen på Vestlandet

E-post

Høgskulen på Vestlandet

E-post

Universitetet i Sørøst-Norge

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Ein studie av gutar og jenter sin helserelaterte livskvalitet frå første til tredje året i vidaregåande skule

Nyttig jobbstøtte - hva sier IPS arbeidstakere?

Effekten av sukkervann som smertelindring/trøst ved vaksiner på 15 mnd. gamle barn- en randomisert kontrollert studie.

Positive mental health, coping and health related quality of life among adolescents at high school

Søvnproblemer hos småbarn

Helsefremmende kompetanse hos pasienter som deltar i hjerterehabilitering

Important Components of Working Side-by-side in Clubhouses: A Qualitative Study of Staffs experiences

Hverdagsrehabilitering for hjemmeboende personer: en oppfølgings- og effektstudie

Mestring av psykiske helseproblemer. Rehabilitering av hjemmeboende personer med psykiske helseproblemer. En intervensjonsstudie i samtalegrupper med fokus på salutogenese

Experiences of Being a Clubhouse Member –Qualitative Studies in the context of Norway

IPS Employees Experiences of Job Support

Helsefremmende kompetanse hos pasienter med psoriasis

Hverdagsrehabilitering for hjemmeboende personer

Opplevelse av sammenheng og mestring blandt domfelte kvinner i kriminalomsorgen

Kartlegging av Ungdomsvennlighet i helsestasjoner for ungdom, Youth friendliness of Norwegian youth clinics

Endringsprosesser i salutogene samtalegrupper for personer psykiskehelseproblemer: Deltagernes opplevelse

Helsefremmende kompetanse, livskvalitet og mestring av symptomer hos pasieter med kols


Forskningsgrupper

Rehabilitering og Helsefremming