Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Harald Martin Hjelle

Avdeling for logistikk (Professor) - Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Møreforsking Molde AS (Forsker) - Møreforsking

Hjelle-bilde

Kontaktinfo


Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

E-post

Telefon
71214241

Møreforsking

E-post

Adresse
Møreforsking Molde AS

Annet

Besøksadresse
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 MOLDE

Bakgrunn

Harald M. Hjelle tok sin første grad i transportøkonomi ved MRDH I 1986. Han tok lavere grads embedseksamen i sosialøkonomi (Exam. Oecon) ved Universitetet i Oslo (UiO) i 1987. Fra da av ble han engasjert som forskningsassistent ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) i Oslo. Han tok Cand. Polit.-graden ved Sosialøkonomisk Institutt ved UiO, med sosialøkonomi hovedfag i 1989. Han ble da ansatt som forsker ved TØI, og arbeidet i hovedsak med transportetterspørselsmodeller (logit-modeller) og estimering av eksterne transportkostnader knyttet til transport. Fra 1992 ble han ansatt som amanuensis ved MRDH Molde med undervisning i transportøkonomiske emner og generell samfunnsøkonomi. Siden 1992 har han også jobbet på prosjektbasis for Møreforsking Molde (MFM). Prosjektene har i hovedsak vært rettet mot analyse av transportinfrastruktur-investeringer, prising av transport-tjenester, kollektivtrafikk-planlegging, samferdselspolitikk, nytte-kostnads analyser knyttet til luftfart, jernbane og veier. I 2003 mottok Hjelle Dr. Ing. graden fra NTNU, Institutt for samferdselsteknikk basert på avhandlingen “A foundation for road user charges”. Han ble etter dette førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk. Hjelle har også hatt en rekke faglige leder-verv, blant annet som studieleder, assisterende dekan, prorektor og viserektor for forskning. Fra november 2015 er han tilsatt som professor i transportøkonomi ved samme institusjon.

Vitenskapsdisipliner

Økonomi

Emner

Logistikk

Maritim økonomi

Transportøkonomi

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Forskningsopphold

Registrerte forskningsopphold i Cristin

Søk i eksterne biblioteksdatabaser

ORIA