Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Ottar Ness

Institutt for pedagogikk og livslang læring (Professor) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Avdeling for vurdering av tiltak (Pensjonist) - Folkehelseinstituttet

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (Professor) - Nord universitet

Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag (Professor) - Universitetet i Sørøst-Norge

Ness-bilde

Kontaktinfo


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post

Folkehelseinstituttet

Telefon
21077000

Nord universitet

E-post

Universitetet i Sørøst-Norge

E-post

Annet

Besøksadresse
NTNU Institutt for pedagogikk og livslang læring 7491 Trondheim

Privat e-post

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Aksjonsforskning

Brukerinvolvert forskning

Familieterapi

Innovasjon i offentlig styring

Kvalitative forskningsmetoder

Offentlige tjenester

Psykisk helse / mental helse

Relasjonell velferd

Reocovery

Rusmisbruk

Samskaping

Vitenskapsteori

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae