Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Terese Bondas

Avdeling for folkehelse (Professor) - Universitetet i Stavanger

Bondas-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Stavanger

E-post

Annet

Besøksadresse
Nord Universitet, Universitetsallén 11 8026 Bodö Norge

Samarbeidsrelasjoner
Leader of research Nordic research group: Health Care Leadership, Patient Safety and Innovation - CARELEAD Leader of Resarch network: BFiN-The qualitative research network Childbearing in Europe

Bakgrunn

Terese Bondas, PhD, Licentiate of Health Sciences, Master of Health Sciences, sykepleier og helsesøster. Terese er professor i sykepleievitenskap, Nord Universitet, og dosent, metode i helseforskning, University of Eastern Finland, Kuopio, Finland. Terese har initiert og leder det flerfaglige nettverket ‘Childbearing in the European countries - a qualitative research network’ (www.nord.no/bfin), som forener forskare og doktorander i ett 10-tal europeiske lander. Ett annet forskningsinteresse er kvalitative metoder og utvikling, spesielt metasyntes, fenomenologiske metoder og aksjonsforskning. Terese leder en forskningsgruppe, CareLead, som forsker i helseledelse, pasientsikkerhet og innovasjon. Terese representerer Nord Universitet i NFR Forskerskolen i kommunehelsetjeneste. Terese har stor erfaring av undervisning og veiledning på master- og forskerutdanninger i hele Norden.

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Sykepleievitenskap

Emner

Aksjonsforskning

Fødsel

Innovasjonsledelse

Livsverdensfenomenologi

Metasyntese

Sykepleie

Sykepleieledelse

Sykepleievitenskap

Land

Finland

Norge

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae