Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Siv Oltedal

Institutt for sosialfag (Professor) - Universitetet i Stavanger

Kontaktinfo


Universitetet i Stavanger

E-post

Annet

Besøksadresse
Universitetet i Stavanger Ullandhaug 4036 Stavanger

Bakgrunn

Sosionom frå Diakonhjemmets sosialhøgskole (1980)
Sosiologi hovudfag fra NTNU (1983)
Dr.polit i Sosialt Arbeid frå NTNU (2000).
Arbeid ved sosialkontor (83-84), psykiatrisk sjukehus(87-89) og Nordlandsforskning (93-96) og ved Universitetet i Nordland (tidlegare Høgskolen i Bodø) i periodar sidan 1985, og frå 96 til d.d.
Visiting scholar: Humboldt State University, California, USA (92-93), Sydney University, Australia (2000-2001) og Pontificia Katolske Universitet, Santiago, Chile (2009)
Leiar for Fellesrådet for Sosialhøgskolestudentar (1979-80) Norsk representant i Nordisk Komitè for Sosialhøgskolar (96-98)
Sjefsredaktør for open access online (nivå 1) “Journal of Comparative Social Work” (www.jcsw.no) 2006 - 2014
Leiar for Tematisk Nettverk i Sosialt Arbeid, Arktisk universitet frå 2011
Jurymedlem i tingrett og lagrett

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Barn i familie

Helse- og velferdspolitikk

Kjønnsperspektiv

Komparativ forskning

Sosialt arbeid