Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Rolv Lyngstad

Kontaktinfo


Annet

Besøksadresse
Universitetet i Nordland
Universitetsalleen 11
8026 Bodø
Kontor CA3047

Bakgrunn

Utdanning:
• 1965: Examen artium, Steinkjer landsgymnas
• 1975: Hovedfag i statsvitskap, Universitetet i Oslo
• 1999: Dr.philos i statsvitskap, Universitetet i Tromsø

Yrkeserfaring:
• Vitenskaplig assistent
• Konsulent
• Amanuensis og førsteamanuensis
• Utgreiingsleiar
• Dekanus
• Professor

Verv:
• Medlem Bodø formannskap og bystyre
• Leiar i hovedutvalet for helsevern og sosial omsorg i Bodø kommune
• Leiar for nasjonal arbeidsgruppe for utdanning av sosialarbeidarar
• Medlem i det regionale høgskolestyret for Nordland og Høgskolen i Bodø
• Jurymedlem i Lagmannsretten
• Diverse tillitsverv innan fagrørsla og det sivile samfunn

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Statsvitenskap