Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Frank Lindberg

Handelshøgskolen (Professor) - Nord universitet

Lindberg-bilde

Kontaktinfo


Nord universitet

E-post

Annet

Besøksadresse
Universitetsalleen 11
8026 Bodø
Office A234

Samarbeidsrelasjoner
University of Southern Denmark

University of Gothenburg

University of Stockholm

University of Leicester, UK

Bakgrunn

Frank Lindberg, Ph.D, is Professor in marketing at Nord University Business School. He has master in marketing and consumer research from Buskerud and Vestfold University College (1990) and PhD from Copenhagen Business School (2001). Lindberg has previously been Vice Dean and Dean at Bodø Grad. School of Business (2003-2011). He has a research stay at Copenhagen Business School, Denmark (1997), and was Visiting Scholar at University of California, Berkeley, USA (2012), University of Southern Denmark (2015) and has worked at University of Gothenburg (2016-17). His research covers areas such as the experience marketing, tourism marketing, consumer research especially related to Consumer Culture Theory. He has recently been working on the Research Council of Norway funded project “Northern Insight-Experiences in the High North”, where he was leading sub projects on extraordinary consumer experiences.

Vitenskapsdisipliner

Bedriftsøkonomi

Emner

Forskningsmetode

Konsument og marked

Konsumentatferd

Markedsføring

Opplevelsesturisme

Opplevelsesøkonomi

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Forskningsopphold

Registrerte forskningsopphold i Cristin

Prosjekter


Forskningsgrupper

Marked, strategi og ledelse


Organisasjonsenheter

Seksjon for marked, strategi og ledelse