Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Solrun Gjertine Holm

Kontaktinfo


Annet

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emner

Geografiske informasjonssystemer

Hjemmesykepleie

Kliniske prosedyrer

Pasientsikkerhet

Velferdsteknologi

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner