Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Ole Johan Andersen

Fakultet for samfunnsvitenskap (Gjest) - Nord universitet

Kontaktinfo


Nord universitet

E-post

Annet

Besøksadresse
Universitetet i Nordland
Universitetsalleen 11
8026 Bodø
Kontor CA3071

Bakgrunn

Mag. art i sosiologi, Universitetet i Tromsø 1975
Ansatt fra 1975 som høgskolelektor/amanuensis, og siden 1986 som førsteamanuensis.
Initiert og medvirket i flere forskningsprosjekter helt tilbake til slutten av 1970-tallet. Enkelte av disse finansiert gjennom større programmer i regi av Norges Forskningsråd, og herunder: Arbeids- og regionalforskningsprogrammet 1992- 1996, Offentlig sektor i endring 1998-2001 samt Demokrati, regionalitet og styring 2007-2009. Har i perioder jobbet tett sammen med forskere på Nordlandsforskning og fungerte også som forskningsleder (bistilling) i en kortere periode umiddelbart etter årtusenskiftet. Seksjonsleder for tidligere seksjon for statsvitenskap og organisasjonsfag i to perioder, sist fra 2005-2011.

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emner

Innovasjon

Offentlig politikk

Organisasjonsteori