Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Torgeir Sørensen

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn (Førsteamanuensis) - MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Div Psykisk helsevern (PhD-stipendiat) - Sykehuset Innlandet HF

Fakultet for helsefag (Førsteamanuensis) - VID vitenskapelige høgskole

Kontaktinfo


VID vitenskapelige høgskole

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner