Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Marianne Rodriguez Nygaard

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag (Førsteamanuensis) - VID vitenskapelige høgskole

Nygaard-bilde

Kontaktinfo


VID vitenskapelige høgskole

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Teologi og religionsvitenskap

Emner

Diakoni

Helse og profesjon

Kunnskapsarbeid

Kunnskapskulturer

Profesjonskunnskap

Religionspsykologi

Sjelesorg

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer