Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Erik Næsset

Institutt for naturforvaltning (Professor) - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinfo


Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Bestemmelse av treslagsfordeling på bestandsnivå ved hjelp av flybåren laserscanning

Enhancing the measuring, reporting and verification (MRV) of forest in Tanzania through the application of advanced remote sensing techniques

Registrering av kubikkmasse, virkeskvalitet og vegetasjon ved bruk av flybåren laser

Effects of changing climate on the alpine tree line and mountain forest carbon pools along 1500 km N-S and elevation gradients

Laser-2: Taksering av ungskog med flybåren laser scanning etter arealmetoden

Airborne LiDAR sampling for forest biomass change estimation

Enhancing the measuring, reporting and verification (MRV) of forest in Tanzania through the application of advanced remote sensing techniques

Effects of changing climate on the alpine tree line and mountain forest carbon pools along 1500 KM N-S and evevation gradients

Effekter av endret klima på den alpine tregrense og karbonlager i fjellskoglangs høyde og breddegradsgradienter i et 1500 km langt transekt

Utvikling av forvaltningsmodell for fleraldret skog - et doktorgradsprosjekt

Using Lidar to enhance forest inventories

FLEXWOOD – Flexible Wood Supply Chain

Treslagsfordeling på bestandsnivå ved hjelp av flybåren laserscanning

IRIS: New technologies to optimize the wood information basis for forest industries - developing an integrated resource information system

Utvikling og testing av et nasjonalt system for inventering av virkeressurser og biomasse/karbon i skog ved å kombinere flybåren laser og feltdata