Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Terje Gobakken

Miljøvitenskap og naturforvaltning (Professor) - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktinfo


Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Bruk av flybåren laserscanning for estimering av biomasse i tropisk skog

Modellering av skog for økologisk og økonomisk forvaltning

Laser-2: Taksering av ungskog med flybåren laser scanning etter arealmetoden

Effekter av endret klima på den alpine tregrense og karbonlager i fjellskoglangs høyde og breddegradsgradienter i et 1500 km langt transekt

Enhancing the measuring, reporting and verification (MRV) of forest in Tanzania through the application of advanced remote sensing techniques

Bestemmelse av treslagsfordeling på bestandsnivå ved hjelp av flybåren laserscanning

HyperBio - using new technology to reduce costs and improve the accuracy

Forest inventory and Use of 3D-data from image matching in operational forest inventory

Sustainable utilization of forest resources in Norway

Estimating Forest and Shrub Aboveground Dry Biomass in the Tanana Valley, Alaska Using Ground Plots and Airborne Lidar Data

Bruk av bildedata fra droner (UAS) og fly i skogbruksplanleggingen

WW-IRIS: New Technologies to Optimize the Wood Information Basis – Developing an Integrated Resource Information System.

FLEXWOOD – Flexible Wood Supply Chain

Assessing wood properties of forest resources by airborne LiDAR

Utenlandsopphold til Oregon State University - Stefano Pulit

CHANGING FOREST AREA AND FOREST PRODUCTIVITY – CLIMATIC AND HUMAN CAUSES, EFFECTS, MONITORING OPTIONS, AND CLIMATE MITIGATION POTENTIAL; “FORESTPOTENTIAL”

Effects of changing climate on the alpine tree line and mountain forest carbon pools along 1500 km N-S and elevation gradients

Bruk av høydeinformasjon fra matching av digitale flybilder for bestandstaksering av skog

Utvikling og testing av et nasjonalt system for inventering av virkeressurser og biomasse/karbon i skog ved å kombinere flybåren laser og feltdata