Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   John Birger Stav

Institutt for fysikk (Førsteamanuensis) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kontaktinfo


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Do-IT

AVD-Merge

Organisering, standardisering og utforming av nye typer digitale læringsressurser til bruk I statistikkundervisning

NS-eCMS: Content Management and Collaboration Environment for Natural Sciences

IKON: Innføring av kostnadseffektiv kompetanseheving i næringslivet

MECCA

Nye former for statistikk opplæring i grunnskolene i Europa

DOSSIP: Dimensjonering og Optimalisering av Systemløsninger for Sømløse IP video læringsnett

EuroPlast

Nordisk Bedriftstilpasset Ingeniørutdanningsprogram via Bredbånd (NORBIB)

Nye modeller for kostnadseffektiv sertifisering av arbeidstajere i næringslivet

Opplæringsprogram for høykvalitets toveis lyd-bilde kommunikasjon i sanntid

Høyhastighetsnett og fleksibel læring (HØYFLEKS)

Visualiseringer som læringsarena i ingeniørfag (VISING)

Fleksibel ingeniørutdanning fra år 2000 (FLEKSING)

Opparbeide profesor-kompetanse innen "learning design" med vekt på visuell komunikasjon

Nye modeller for kostnadseffektiv sertifisering av arbeidstakere i næringslivet

Edumecca

Opparbeide professor kompetanse innen ¿learning design¿ med vekt på visuell kommunikasjon og konvergens av media

Pedagogisk bruk av video og multimedia i fysikkopplæring

Ip viedo læringsnett

Utvikling og utprøving av nye kompetansemetoder for sanntids monitorering av produksjonsprosesser

Pedagogisk forankring av digitale Læringsformer og Læringsaktiviteter som gir økt Læringsutbytte i realfagsundervisningen ved ingeniørutdanningen (L3)

En læringsaktivitetsbasert plattform for pedagogisk integrering av høykvalitets video og intelligente læringsobjekter i realfagsundervisning ved ingeniørutdanninger

Pedagogisk bruk av multimedia i fyssikkundervisning

eCMS: Content Management Middlewarefor the support of eLearning across europe

EuroMECCA

iQSim