Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Svein Mossige

Psykologisk institutt (Professor) - Universitetet i Oslo

Velferdsforskningsinstituttet NOVA (Forsker) - OsloMet - storbyuniversitetet

Kontaktinfo


Universitetet i Oslo

E-post

OsloMet - storbyuniversitetet

E-post

Telefon
+47 67 23 50 00

Annet

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emner

Barnevern

Omsorgssvikt

Resiliens

Seksuelle overgrep mot barn

Suicid og selvskading

Vold i nære relasjoner