Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Geir Stenseth

Institutt for rettsvitenskap (Professor) - Høgskolen i Innlandet

Institutt for privatrett (Professor) - Universitetet i Oslo

Stenseth-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Oslo

E-post

Annet

Bakgrunn

Bakgrunn

Geir Stenseth er født 1965.
Cand. jur. Universitetet i Oslo 1990 (vitenskapelig assistent ved Nordisk Institutt for Sjørett med avhandlingen Oljeterminhandel 1989, sammen med Are Stenvik).
Dr. juris Universitetet i Oslo 2005 (med avhandlingen Almenningens janusansikt).
Har tidligere arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling og har dommerfullmektigpraksis. Har fra 1994 vært privatpraktiserende advokat, med betydelig vekt på rådgivning og prosedyre innenfor fagfeltet fast eiendoms rettsforhold. Beskikket krigsadvokat. Universitetsstipendiat 20012005.
Redaksjonssekretær i tidsskriftet Lov og Rett 20012004. Postdoctor fra 2006.
Medlem av Forskergruppe i Naturressursrett.
Har bl.a. publisert boken Almenningens janusansikt. En sammenlignende rettslig analyse av almennings- og sameieforhold i norsk utmark (Gyldendal 2005) og artikler om rettsteoretiske og rettshistoriske emner.
Forfatter for almenningslovgivningen i Norsk lovkommentar.

Faglige kompetanseområder

  • Tingsrett
  • Rettsteoretiske emner
  • Rettshistorie


Vitenskapsdisipliner

Emner