Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Marit Sæbø Indredavik

Institutt for klinisk og molekylær medisin (Professor) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

PH - Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (Overlege barn- og ung psyk ) - St. Olavs Hospital HF

Indredavik-bilde

Kontaktinfo


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post

Hjemmeside
http://www.ntnu.no/inm/rbup

St. Olavs Hospital HF

E-post

Adresse
Divisjon PH

Annet

Besøksadresse
Institutt for klinisk og molekylær medisin, Fakultet for medisin of helsevitenskap, NTNU, PB 8905 MTFS, 7491 Trondheim Besøksadr: Kvinne/Barn senteret, Trondheim

Samarbeidsrelasjoner
Ved NTNU: Inst. for psykisk helse, Inst. for samfunnsmedisin, Psykologisk institutt, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Internasjonalt: Adult Preterm International Collaboration - APIC. Research on Children and Adults born Preterm - RECAP Preterm. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 733280. www.recap-preterm.eu.

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Psykiatri, barnepsykiatri

Emner

Epidemiologi

Lav fødselsvekt

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Personinformasjon

Curriculum Vitae