Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Arild Faxvaag

Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer (Overlege ) - St. Olavs Hospital HF

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (Professor) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kontaktinfo


St. Olavs Hospital HF

E-post

Adresse
Somatiske avdelinger

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post

Hjemmeside
http://folk.ntnu.no/arildfa/

Annet

Besøksadresse
Norsk Senter for Elektronisk pasientjournal, INM, DMF, NTNU Medisinsk teknisk forskningssenter (MTFS) 7489 Trondheim

Samarbeidsrelasjoner
Leder av Norsk senter for elektronisk pasientjournal, http://www.ntnu.no/nsep

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Reumatologi

Emner

Generell Reumatologi

Helseinformatikk