Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Guro Lillemoen Andersen

Institutt for klinisk og molekylær medisin (Førsteamanuensis) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Medisinsk klinikk (Overlege) - Sykehuset i Vestfold HF

Kontaktinfo


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post

Sykehuset i Vestfold HF

E-post

Adresse
Medisinsk klinikk

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Medfødte misdannelser og risiko for cerebral parese: en studie med tanke på fremtidig forebygging

Pain and pain burden in children and adolescents with cerebral palsy

Medfødte misdannelser og risiko for cerebral parese: en studie med tanke på fremtidig forebygging

Å leve med cerebral parese i de nordiske land

Hvorfor oppsøker barn og unge med cerebral parese fastlegen?

Spastisitetsreduserende behandling og ledsagende tiltak til barn med cerebral parese i Norge

Risk factors for cerebral palsy

Databasert kognitiv trening av arbeidsminnet hos barn med cerebral parese i skolealder

Databasert arbeidsminnetrening av barn med cerebral parese, en pilot studie

Dokumentkontroll av pasientjournaler med ICD-10-kode for cerebral parese. Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse for Cerebral pareseregisteret i Norge og Norsk pasientregister

Gjør behandling med botulinum toxin det lettere å gå for barn/unge med cerebral parese?

Communication assessment tools for identification, validation and recommendation of a common,shared, evaluation tool for the assessment of the communication ability in cerebral palsy children in Europe.

Påvirker keisersnitt ved tidligere fødsel mor og barn i påfølgende svangerskap?

Prenatal eksponering for miljøgifter og risiko for ADHD

Gjør behandling med botulinum toxin det lettere å gå for barn/unge med cerebral parese?

Pain in children 0-18 years old with cerebral palsy - do we care? the CPPain-program

Levde erfaringer: Smerte hos barn med cerebral parese

Surveillence of Cerebral Palsy in Europe (SCPE)

Endringer i forekomst, årsaker og kliniske karakteristika av barn med cerebral parese i Norge født i perioden 1996 -2010.

The WE-Study: Walking Easier with cerebral palsy

Systematisk oppfølging av kognisjon hos barn med cerebral parese

Cerebral parese: Fra gener til spisevansker


Forskningsgrupper

Cerebral parese -forskningsgruppe