Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   



Guro Lillemoen Andersen

Department of Clinical and Molecular Medicine (Associate professor) - Norwegian University of Science and Technology

Medisinsk klinikk (Head physician) - Vestfold Hospital Trust

Contact information


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-mail

Sykehuset i Vestfold HF

E-mail

Address
Medisinsk klinikk

Other

Academic disciplines

Subjects


Projects

Levde erfaringer: Smerte hos barn med cerebral parese

Surveillence of Cerebral Palsy in Europe (SCPE)

Påvirker keisersnitt ved tidligere fødsel mor og barn i påfølgende svangerskap?

Gjør behandling med botulinum toxin det lettere å gå for barn/unge med cerebral parese?

Spastisitetsreduserende behandling og ledsagende tiltak til barn med cerebral parese i Norge

Medfødte misdannelser og risiko for cerebral parese: en studie med tanke på fremtidig forebygging

Databasert kognitiv trening av arbeidsminnet hos barn med cerebral parese i skolealder

Endringer i forekomst, årsaker og kliniske karakteristika av barn med cerebral parese i Norge født i perioden 1996 -2010.

Pain in children 0-18 years old with cerebral palsy - do we care? the CPPain-program

Communication assessment tools for identification, validation and recommendation of a common,shared, evaluation tool for the assessment of the communication ability in cerebral palsy children in Europe.

Pain and pain burden in children and adolescents with cerebral palsy

Databasert arbeidsminnetrening av barn med cerebral parese, en pilot studie

Risk factors for cerebral palsy

Hvorfor oppsøker barn og unge med cerebral parese fastlegen?

Å leve med cerebral parese i de nordiske land

Prenatal eksponering for miljøgifter og risiko for ADHD

Medfødte misdannelser og risiko for cerebral parese: en studie med tanke på fremtidig forebygging

Systematisk oppfølging av kognisjon hos barn med cerebral parese

The WE-Study: Walking Easier with cerebral palsy

Dokumentkontroll av pasientjournaler med ICD-10-kode for cerebral parese. Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse for Cerebral pareseregisteret i Norge og Norsk pasientregister

Cerebral parese: Fra gener til spisevansker