Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Grete Haaland

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (Studieleder) - OsloMet - storbyuniversitetet

Avdeling for lærerutdanning (Professor) - Høgskolen i Østfold

Haaland-bilde

Kontaktinfo


OsloMet - storbyuniversitetet

E-post

Telefon
+47 67 23 73 50

Annet

Besøksadresse
Kunnskapsveien 55, 2007 Kjeller

Samarbeidsrelasjoner
Pristina University; Kosovo) Norges teknologiske naturvitenskapelige universitet (NTNU) LeonardoNasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (VOX) Roskilde University (RUC); Danmark Universitet i Tromsø (UiT) Haga Helia University in Helsinki Universitet i Nordland (UiN) Høgskolen Stord Haugesund (HSH)

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag

Emner

Aksjonsforskning

Arbeidslivslæring

Deltagende aksjonsforskning

Erfaringslæring

Fag og yrkesopplæring

Fagopplæring

Interessedifferensiering

Ledelse av læring

Livslang læring

Realkompetansevurdering

Tilpasset opplæring

Vurdering

Yrkesdidaktikk

Yrkesdifferensiering

Yrkespedagogikk

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Søk i eksterne biblioteksdatabaser

ORIA
NORART
PUBMED