Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Hege Sletvold

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (Førsteamanuensis) - Nord universitet

Kontaktinfo


Nord universitet

E-post

Annet

Besøksadresse
hege.sletvold@nord.no

Privat e-post

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emner

Apotekfarmasi

Etterlevelse

Farmakoepidemiologi

Farmasi

Pasientsikkerhet

Samfunnsfarmasi

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae