Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Agnar Aamodt

Institutt for datateknologi og informatikk (Professor) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kontaktinfo


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post

Hjemmeside
http://www.idi.ntnu.no/~agnar

Annet

Besøksadresse
NTNU, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, Seksjon for intelligente systemer.

Privat e-post

Samarbeidsrelasjoner
Vitenskapelig rådgiver ved Sintef

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Datateknologi

Kunnskapsbaserte systemer

Emner

Case-basert resonnering

Datagruvedrift

Erfaringsoverføring

Kunnskapsakkvisisjon

Kunnskapsmodellering

Kunstig intelligens

Maskinlæring