Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Steinar Torbjørn Aase

Aase-bilde

Kontaktinfo


Annet

Besøksadresse
E-post: s.t.aase@odont.uio.no Tlf. kontor 22852360 Mobiltlf. 93812800 Adr.: Domus Odontologica, Bygg A1RH, 0372 Oslo

Privat e-post

Samarbeidsrelasjoner
Er professor II ved UiO. Har hovedstilling som fylkeslege i Telemark. Samarbeider med flere patologiavdelinger og gastroenterologiske seksjoner/avdelinger ved norske sykehus. Er med i internasjonal forskningsgruppe om effekter av tilsyn på kvaliteten av helsevesenet.

Bakgrunn

Cand. med. ved Universitetet i Oslo 1979. Autorisert som lege i Norge 1981. Dr. med., Universitetet i Oslo, 1985. Kandidat i helseadministrasjon, Universitetet i Oslo 1993. Godkjent som spesialist i patologi, 1990. Stillinger som overlege og professor ved norske sykehus og universiteter fra 1990 til 2004; hovedsakelig i Trondheim, Skien/UiO, og Bergen. Professor I og instituttstyrer Institutt for Morfologi NTNU 1994 - 1997. Avdelingsoverlege og professor, Gades Institutt, UiB, 2004 -2008. Fylkeslege i Telemark fra april 2008, kombinert med bistilling ved UiO fra august 2009. Forskningsbakgrunn hovedsakelig i patologi, gastroenterologi og cellebiologi.

Vitenskapsdisipliner

Generell patologi, patologisk anatomi

Emner

Land

Norge

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Prosjekter