Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Sjur Reppe

Avdeling for medisinsk biokjemi (Forsker 3) - Oslo universitetssykehus HF

Unger-Vetlesens Forskningsinstitutt (Seniorforsker) - Lovisenberg Diakonale Sykehus

Reppe-bilde

Kontaktinfo


Oslo universitetssykehus HF

E-post

Lovisenberg Diakonale Sykehus

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner