Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Birgitte Lerheim

Fagseksjonen (Førsteamanuensis) - Universitetet i Oslo

Lerheim-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Oslo

E-post

Annet

Besøksadresse
Birgitte Lerheim Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet boks 1023 Blindern 0315 Oslo

Privat e-post

Hjemmeside
Personlig nettside

Bakgrunn

STRATEGISK KYRKJEFORSKING
Samlenemninga for dei faglege arbeida mine er strategisk kyrkjeforsking vidt forstått. Det vil seie at eg har ei forskingsmessig tilnærming til kyrkjefeltet som er medviten posisjonert i høve til gjeldande forskingsdiskursar og dei kulturelle og politiske debattane innan kyrkje, religion og samfunn som er knytte til desse.
Forskingstemaer eg er opptatt av:
Ungdom og religion
Sosiale medier
Profesjonsetikk
Religionspedagogikk med vekt på læring i kirka
Digitale medier og læring
Ekklesiologi
Fadderskap
Pilegrim
Teoretiske og metodiske perspektiv:
Thirdspace
Interseksjonalitet
Kulturelt minne
Kjønn
Læringsteori

Vitenskapsdisipliner

Teologi

Emner

Ekklesiologi

Etikk

Fleksibel læring

Kjønn og kjønnsforskning

Profesjonsetikk

Religionspedagogikk

Sorg

Sosiale medier

Systematisk teologi

Ungdomsteologi/ungdomsarbeid

Land

Norge

Region

Vest-Europa

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Prosjekter