Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Svein Eng

Institutt for offentlig rett (Professor) - Universitetet i Oslo

Kontaktinfo


Universitetet i Oslo

E-post

Hjemmeside
http://www.sveng.no

Annet

Hjemmeside
Personlig nettside

Bakgrunn

Bakgrunn

Svein Eng er født i Oslo, 1955. I perioden 1974–82 gjennomførte han universitetsstudier i filosofi og jus, og avla juridisk embedseksamen 1982. Han arbeidet deretter i Justisdepartementets lovavdeling og som dommerfullmektig, 1982–85. Han vendte tilbake til Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, i 1985, først som universitetsstipendiat (1985-1990), deretter som universitetslektor (fra 1990). Han ble dr. juris i 1996 med en avhandling i rettsfilosofi (norsk utg. 1998: U/enighetsanalyse — med særlig sikte på jus og allmenn rettsteori; engelsk utg. 2003: Analysis of Dis/agreement — with particular reference to Law and Legal Theory). I 1997 ble han utnevnt til professor i rettsfilosofi, som den første professor i dette fagområde ved Universitetet i Oslo.

Forskningsfelt

  • Rettsfilosofi og tilgrensende områder i allmenn filosofi
  • Logikk og programmeringsspråk (kunstig intelligens [artifical intelligence] )
  • Allminnelig forvaltningsrett og statsrett
  • Allminnelig avtalerett
  • Norsk og komparativ rettskildelære

Undervisning

Svein Eng underviser og veileder i fag innenfor sine forskningsfelt. Han er ansvarlig faglærer for Allmenn rettsteori (Rettsfilosofi) og Examen Facultatum.

For nærmere informasjon og materiale vedrørende forskning, publikasjoner og undervisning, se www.sveng.no

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Rettsvitenskap

Emner

Filosofi

Rettsfilosofi

Rettsvitenskap


Prosjekter