Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Finn Georg B Wisløff

Avdeling for blodsykdommer (Overlege) - Oslo universitetssykehus HF

Wisløff-bilde

Kontaktinfo


Oslo universitetssykehus HF

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Hematologi

Emner

Antiphospholipid antibodies

Helseøkonomi

Livskvalitet

Lupus anticoagulants

Myelomatose

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer


ProsjekterForskningssentre

Senter for trombose- og hemostaseforskning