Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Erik Boe

Boe-bilde

Kontaktinfo


Annet

Bakgrunn

Bakgrunn

Erik Magnus Boe er født i 1943. Han ble cand.jur ved Universitetet i Oslo i 1970 og dr juris i 1980. Arbeidet med doktoravhandlingen, Distriktenes utbyggingsfond - En kritisk rettslig/rettssosiologisk studie av DUF_s generelle forvaltningsrettslige stilling (Oslo 1979), ble startet mens Boe var ansatt som universitetslektor ved Universitetet i Tromsø, Institutt for samfunnsvitenskap, i 1972-1976. I 1986 ble han utnevnt til professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, med særlig plikt til å undervise i offentlig rett.

Boe har blant annet vært visebestyrer ved Institutt for offentlig rett i 1992-2000, og har vært leder av Eksamens- og undervisningsutvalget ved fakultetet i 1995-1999. Han representerte fakultetet ved oppbygningen og gjennomføringen av rettsvitenskapelig variantdel til examen facultatum 1996-2004. Boe har hatt forskningsopphold ved New South Wales University, Sydney, Columbia University, New York, Stanford University, California, Eurpauniversitetet, Firenze, og Det retsvidenskabelige fakultet, København.

Forskningsfelt

Først og fremst alminnelig forvaltningsrett og rettskildelære, men også statsforfatningsrett og personvern, samt fellestrekk og forbindelse mellom ulike offentligrettslige fag (nærmere i Publikasjoner 1966-1999 og Registrert forskning).


CV og Registrert forskning 1966-1999

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter