Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Espen Molden

Senter for Psykofarmakologi (Enhetsleder) - Diakonhjemmet sykehus

Farmasøytisk institutt (Professor ii) - Universitetet i Oslo

Kontaktinfo


Diakonhjemmet sykehus

E-post

Telefon
22451500

Adresse
Forskningsveien 7, 0319 Oslo

Universitetet i Oslo

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner

Cyklosporin

Cytokrom

Diltiazem

Farmakokinetiske interaksjoner

Farmakologi

Farmasi

Kalsiumkanal-blokkere

Legemiddelinteraksjoner