Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Helge Waal

Rus- og avhengighetsbehandling, avd. for (Overlege) - Oslo universitetssykehus HF

Kontaktinfo


Oslo universitetssykehus HF

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Psykiatri, barnepsykiatri

Emner

Legemiddelassistert rehabilitering

Rus- og avhengighet

Rusmiddelmisbruk