Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Jo Martin Stigen

Institutt for offentlig rett (Professor) - Universitetet i Oslo

Stigen-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Oslo

E-post

Annet

Bakgrunn

Bakgrunn

Jo Stigen ble cand. jur. ved Universitetet i Oslo i 1993. I 2006 ble han dr. juris samme sted med avhandlingen The Principle of Complementarity: The Relationship between the International Criminal Court and National Jurisdictions. Stigen har også studert russisk ved samme universitet. Han har tidligere arbeidet hos Regjeringsadvokaten og i Justisdepartementets lovavdeling. I perioden 1996-98 var han norsk delegat til FN i anledning opprettelsen av Den internasjonale straffedomstolen.

Forskningsfelt

Stigen har et fokus på internasjonal strafferett, med et særlig fokus på jurisdiksjonsspørsmål knyttet til så vel nasjonal som internasjonal straffeforfølgning. Han er også aktiv innenfor mer generell folkerett samt norsk strafferett. Stigens nåværende stilling er finansiert av Norsk Forskningsråd og Universitetet i Oslo i fellesskap og er knyttet til forskningsprosjektet International Tribunals drevet av forskergruppen Internasjonale relasjoner

Undervisning

Stigen har tatt initiativ til opprettelsen av og er ansvarlig for undervisningen master- og erasmusfaget International Criminal Law (http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR5570/). Han underviser også i alminnelig folkerett, norsk strafferett, sivilprosess samt juridisk metode.


Forskergruppen Internasjonale relasjoner

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter